Say it
Image default
Bedrijven

Waarom hebben we mediation nodig?

Mediation Amsterdam wordt ook wel conflictbehandeling genoemd. Tijdens mediation Amsterdam is er sprake van een tussenpersoon die bemiddelt tussen twee partijen. Deze twee partijen komen zelf niet tot een juiste oplossing, daarom schakelen ze een tussenpersoon in. Deze vorm van bemiddeling wordt vaak gebruikt als communicatie onderling niet meer gaat. Dit kan bijvoorbeeld komen door een gemis aan vertrouwen bij een van de partijen. Het doel van mediation Amsterdam is om met beide partijen een oplossing te zoeken waarmee iedereen kan leven. De bemiddelaar probeert altijd de belangen van beide partijen voorop te stellen. Helaas is dat niet altijd mogelijk omdat beide partijen er anders over kunnen denken. Dit maakt het beroep van een mediator lastig, hij of zij wil natuurlijk niemand teleurstellen. Een mediator kan ook van aan afstandje toekijken zodat de partijen zelf hun geschil oplossen. Wanneer dit escaleert grijpt de mediator pas in.

De verschillende vormen van mediation Amsterdam

Er bestaan over het algemeen vier verschillende soorten van mediation Amsterdam. Elke soort is net weer even anders en focust zich dus ook op een ander doel. De eerste vorm van mediation Amsterdam is de evaluerende mediation. Bij deze vorm houdt de mediator zich actief bezig met de inhoud van het probleem en evalueert de besproken uitkomst. Deze mediator lijkt het meest op een bemiddelaar omdat hij of zij zich bezig houdt met de regie op zowel inhoud als proces. De tweede mediator die we onderscheiden is de faciliterende mediator. Hij of zij houdt afstand van het probleem maar stuurt daarentegen wel het proces van onderhandeling. Als derde onderscheiden we de transformatieve mediator. Deze mediator neemt geen inhoudelijke regie als wel procesregie. Het wordt gezien als een crisiscommunicatie die opgelost moet worden. Als laatste hebben we de narratieve mediation. Hier moeten de verschillende verhalen van beide partijen weer één verhaal vormen.