Say it
Image default
Aanbiedingen

Outplacement via Werkcontact

Door de economische omgeving maken veranderingen onderdeel uit van elke organisaties. De organisatie veranderingen hebben effect op het gedrag en het kennisniveau van medewerkers. Hierdoor kan het zijn dat er op een bepaald moment afscheid genomen moet worden van één of meerdere medewerkers. Middels outplacement kunnen deze medewerkers begeleid worden naar een nieuwe job. Outplacementbureau Werkcontact is de specialist die u hierbij kan helpen.

Outplacementbureau Werkcontact

Werkcontact zoekt bij het uitvoeren van haar missie voortdurend naar het evenwicht tussen mens en maatschappelijke omstandigheden. Dat gebeurt op basis van gelijkwaardigheid, duurzaamheid en oog voor het te behalen resultaat.

Bij het ontplooien van haar activiteiten zijn begrippen als flexibiliteit, creativiteit en innovatief handelen de pijlers voor de dagelijkse gang van zaken. Begrip en respect voor het individu zijn daarbij onlosmakelijk verbonden met de te behalen doelstelling. Dit alles vindt plaats binnen het raamwerk en de structuur van een commerciële organisatie.

Werkcontact is ook een partner voor organisaties die trajecten uitvoeren waarbij het vinden van aansluiting op de arbeidsmark en/of samenleving de doelstelling is. Werkcontact ontwikkelt daarvoor constant programma’s die garant staan voor maatwerk, doelmatigheid en kwaliteit. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer hebben belang bij een transparante en no-nonsense benadering. Gevoegd bij het streven naar een informeel bedrijfskarakter heeft dit al jaren geleid tot aantoonbare efficiënte en succesvolle resultaten waarbij het belang van de mens immer centraal heeft gestaan en zal blijven staan. Op deze wijze laat Werkcontact zien dat een menselijke benadering van zaken en vakkennis tot commercieel resultaat kan leiden.

Werkcontact hanteert een platte organisatiestructuur met korte en open communicatielijnen. Er heerst een cultuur waarin ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling die past binnen de doelstelling van de organisatie en daaraan ten goede komt. Door de niet al te grote omvang kan de organisatie flexibel, creatief en innovatief opereren. Dit is essentieel bij het kunnen voldoen aan de specifieke wens van de opdrachtgevers en het rap kunnen inspelen op brancheontwikkelingen.